BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Om BarnehageProfilen  > Regionale nivåer

Innholdet på BarnehageProfilen lagt til rette på flere regionale nivåer.

Kommuner: Først og fremst finnes moduler for alle landets 428 kommuner.
Økonomiske regioner: Kommunene er aggregert til 90 økonomiske regioner - basert på SSBs standard.
Fylker: Statistikk er også gitt etter ordinær fylkesinndeling
Landsdeler: Landsdelene er aggregert fra fylkene - med noen alternative inndelinger - se nedenfor.
Storbyer: Det er også gitt statistikk for storbyområder. Inndelingen er basert på storbymeldingen fra xxx
Bydeler i Oslo: Det er også gitt tall for bydelene i Oslo - og disse er lagt inn som "kommuner" i fylket Oslo.


Landsdelene er definert slik:
Indre Østlandet = Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark. (OBS:Hele Telemark og Buskerud er regnet med her)
Oslofjord-regionen = Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold
Sørlandet = Aust-Agder og Vest-Agder
Vestlandet = Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
Trøndelag = Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Nord-Norge = Nordland, Troms og Finnmark

I tillegg er det gitt statistikk også for følgende fylkesgrupperinger (som da overlapper med landsdelene ovenfor)
Oslo - Akershus
Hedmark - Oppland

Om BarnehageProfilen
BarnehageProfilen setter fokus på regionale forskjeller innen barnehagesektoren - og gir deg grunnlag for regionale analyser og  benchmarking
BarnehageProfilen inneholder nøkkeltall for barnehage-sektoren i alle landets 428 kommuner, for 90 økonomiske regioner og også for fylker, landsdeler og storbyområder.
Gjør analyser av barnehagesektoren i egen region.
Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk
BarnehageProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
BarnehageProfilen kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.
Mer informasjon om BarnehageProfilen >>     
     
     
     
     
     
     
     
 Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS