BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Om BarnehageProfilen  > Hva og hvorfor

BarnehageProfilen belyser regionale forskjeller innen barnehagesektoren - og gir deg grunnlag for regionale analyser.
BarnehageProfilen inneholder nøkkeltall for barnehagesektoren i alle landets 428 kommuner, for 90 økonomiske regioner og også for fylker, landsdeler, storbyområder - og bydelene i Oslo.
Gjør analyser av barnehagesektoren i egen region.
Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter.

Datagrunnlaget er hentet fra KOSTRA-systemet i Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk.
KOSTRA er imidlertid best egnet for erfarne statistikkbrukere. 
Mange av aktørene i Barnehagesektoren har derimot begrenset erfaring med bruk og bearbeiding av statistikk.
Formålet med BarnehageProfilen er derfor å presenterer datagrunnlaget i en form som er enklere tilgjengelig for brukerne.
Det er lagt vekt på en visuell profil med utstrakt bruk av figurer og oversiktlige tabeller med nøkkeltall.
Du henter enkelt fram tabeller og figurer som viser struktur og utvikling i en valgt region.
Du kan enkelt sammenlikne og rangere kommuner på landsbasis eller i eget fylke.

BarnehageProfilen dekker alle regionale nivåer. Den gir derfor enkel tilgang til bearbeidet og sammenliknbar statistikk for ulike typer regionale brukere i hele landet. På den måten kan BarnehageProfilen redusere behovet for bearbeiding av statistikk for egen region - og dermed redusere kostnadene med regionalt dobbeltarbeid.
Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid

BarnehageProfilen kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Dermed har du alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Om BarnehageProfilen
BarnehageProfilen setter fokus på regionale forskjeller innen barnehagesektoren - og gir deg grunnlag for regionale analyser og  benchmarking
BarnehageProfilen inneholder nøkkeltall for barnehage-sektoren i alle landets 428 kommuner, for 90 økonomiske regioner og også for fylker, landsdeler og storbyområder.
Gjør analyser av barnehagesektoren i egen region.
Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk
BarnehageProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
BarnehageProfilen kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.
Mer informasjon om BarnehageProfilen >>     
     
     
     
     
     
     
     
 Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS