BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Om BarnehageProfilen  > Typer moduler - ulike perspektiver

Brukerne kommer til BarnehageProfilen med forskjellige perspektiver og behov. Derfor har vi laget flere typer moduler - som belyser temaområdene fra ulike innfallsvinkler.
Du finner moduler som viser struktur og utviking i en valgt region.
Du finner også moduler som sammenlikner og rangerer regioner.

Velg modultype
 Alle moduler åpner med å vise struktur og utvikling for en valgt region. Denne modultypen er kalt DinRegion.
Du velger region fra valgboksene i det grå feltet øverst på modulen.

Andre modultyper kan velges fra menyene øverst til høyre.
Foreløpig er det stort sett bare modultypene DinRegion og Benchmarking som er laget. Men under oppsummeringsmodulene finnes også moduler der du enkelt kan sammenlikne nøkkeltall for regioner etter fritt valg - og for forhåndsdefinerte naboregioner og konkurrentregioner. (se nedenfor).

DinRegion
Modultypen "DinRegion" viser struktur og utviklng for en valgt region. Du velger region fra valgboksene øverst på modulen - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region.
 Bruk disse modulene når du vil ha frem tabeller og figurer for egen region.

Benchmarking
Modultypen "Benchmarking" rangerer og sammenlikner regioner.
Tabellene er interaktive og kan sorteres stigende eller synkende etter alle kolonner.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere.
I valgbokser i tabellhodet kan du velge type region, og velge regioner innen et fylke osv
 Bruk disse modulene når du vil se hvordan eget fylke gjør det i forhold til alle andre fylker, eller hvordan egen region gjør det i forhold til andre regioner i eget fylke mv.

Sammenlikne Regioner
Under oppsummeringsmodulene finnes moduler der du kan sammenlikne utvalgte nøkkeltall i utvalgte regioner.
Med valgboksene i tabellhodet velger du regioner fritt - innen et fylke eller på tvers av fylker.
Figurene her oppdateres etter de valg av regioner mv du gjør i tabellene.
 Bruk disse modulene når du vil sammenlikne et lite antall utvalgte regioner - eventuelt fra flere ulike fylker.

Økonomiske Regioner
Under oppsummeringsmodulene finnes moduler som sammenlikner kommunene innen økonomiske regioner.
Modulene viser utvalgte nøkkeltall for alle kommunene innen en valgt økonomisk region - og tall for regionen samlet.
Det betyr at du enkelt kan sammenlikne nabokommuner - som f.eks. alle kommunene i Valdres mv 
Regioninndelingen bygger på SSBs økonomiske regioner.
Fgurene i modulen oppdateres etter de valg av regioner mv du gjør i tabellene.
 Bruk disse modulene når du enkelt vil sammenlikne nabokommuner innen en økonomisk region.

KonkurrentRegioner
Under oppsummeringsmodulene finnes også moduler som sammenlikner forhåndsdefinerte konkurrentregioner.
Konkurrentregionene kan bestå av kommuner, regioner, fylker mv etter fritt valg.
Det er foreløpig lagt inn noen demo-eksempler på slike forhåndsdefinerte konkurrenter - som f.eks. Storbyer, Fjellregioner mv.
Men her kan vi legge inn konkurrentregioner etter brukernes egne ønsker.
På den måten kan man enkelt gjøre forhåndsdefinerte sammenlikninger etter eget behov.

Mer informasjon kommer...
Om BarnehageProfilen
BarnehageProfilen setter fokus på regionale forskjeller innen barnehagesektoren - og gir deg grunnlag for regionale analyser og  benchmarking
BarnehageProfilen inneholder nøkkeltall for barnehage-sektoren i alle landets 428 kommuner, for 90 økonomiske regioner og også for fylker, landsdeler og storbyområder.
Gjør analyser av barnehagesektoren i egen region.
Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk
BarnehageProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
BarnehageProfilen kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.
Mer informasjon om BarnehageProfilen >>     
     
     
     
     
     
     
     
 Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS