BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Om BarnehageProfilen  > Hjelp > Teknisk og Praktisk

Kommer ....
Om BarnehageProfilen
BarnehageProfilen setter fokus på regionale forskjeller innen barnehagesektoren - og gir deg grunnlag for regionale analyser og  benchmarking
BarnehageProfilen inneholder nøkkeltall for barnehage-sektoren i alle landets 428 kommuner, for 90 økonomiske regioner og også for fylker, landsdeler og storbyområder.
Gjør analyser av barnehagesektoren i egen region.
Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk
BarnehageProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
BarnehageProfilen kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.
Mer informasjon om BarnehageProfilen >>



     
     
     
     
     
     
     
     
 



Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS