BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Om BarnehageProfilen  > Datagrunnlag

BarnehageProfilen bygger i hovedsak på den offisielle Barnehagestatistikken fra Statistisk sentralbyrå.
I tillegg er det hentet data fra annen offisiell SSB statistkk - blant annet for sysselsetting og lønn.

Barnehagestatistikken er i hovedsak hentet fra KOSTRA-systemet i SSB - som dekker barnehagene (og annen kommunal virksomhet). Denne bygger igjen på rapportering fra kommunene (som får data fra barnehagene).

Under menyområdet "Økonomi/Produktivitet" er det også utnyttet tall fra SSBs regnskapsstatistikk for private barnehager. Denne statistikken er imidlertid svært begrenset i innhold.
Derfor har vi valgt også å legge inn lenker til regnskapsinformasjon for barnehagene - formidlet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund - gjennomm nettstedet www.proff.no 
Mer informasjon her.

Finansieringsordningen for barnehagene ble endret fra 2011.
I BarnehageProfilen har vi bygd bro over denne endringen..
Mer informasjon om endringen og vår brobygging kommer her.
Om BarnehageProfilen
BarnehageProfilen setter fokus på regionale forskjeller innen barnehagesektoren - og gir deg grunnlag for regionale analyser og  benchmarking
BarnehageProfilen inneholder nøkkeltall for barnehage-sektoren i alle landets 428 kommuner, for 90 økonomiske regioner og også for fylker, landsdeler og storbyområder.
Gjør analyser av barnehagesektoren i egen region.
Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk
BarnehageProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
BarnehageProfilen kan brukes på Nettbrett og smarte mobiltelefoner. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.
Mer informasjon om BarnehageProfilen >>     
     
     
     
     
     
     
     
 Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS