BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Økonomi/Produktivitet  >
Regnskap og lønnsomhet for Private barnehager

Det finnes ingen god offentlig regnskapsstatistikk for private barnehager. (Se nedenfor)
Barnehager som er organisert som aksjeselskap har imidlertid plikt til å sende årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Flere nettsteder gjør disse regnskapene åpent tilgjengeig på nett. .
Nettstedet www.proff.no er ett av disse - med et godt tilrettelagt innhold.
Vi har derfor laget ferdige søk i www.proff.no  - som leder til regnskap for barnehagene i det enkelte fylke.
Bruk lenkene nedenfor - de åpner i ny fane. Der finner du videre lenker til regnskap for den enkelte barnehagen. 
I toppen av åpningssiden er det lenke ("Velg sted") som gjør det mulig å avgrense til barnehager etter kommune/sted innen fylket.
Mer beskrivelse og informasjon kommer.

Regnskap for enkeltbarnehager - Velg fylke (og deretter kommune/sted)

Østlandet Sørlandet Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
14 Sogn og Fjordane
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
18 Nordland
19 Troms
20 Finnmark
         
         

SSBs regnskapsstatistikk
Statistisk sentralbyrå publiserer en egen regnskapsstatistikk for private barnehager. Den er imidlertid svært begrenset i innhold - og gir ingen mulighet for å vurdere barnehagenes lønnsomhet. Den viser ikke balanseoppstillinger og gir dermed ingen informasjon om barnehagenes kapitalside - eiendeler, egenkapital og gjeld.
Økonomi og Produktivitet
Menyområdet "Økonomi og Produktivitet" belyser barnehagenes inntekter, utgifter og tilskudd. Dessuten belyses ressursbruken i barnehagene per barn og i forhold til befolkning og samlede kommunale utgifter i regionene. 
Modulene under "Barnehager og kommunal økonomi" belyser utviklingen i samlede driftsutgifter til barnehager og hvor mye dette utgjør målt i forhold til regionens innbyggere og som andel av samlede offentlige driftsutgifter. Dessuten vises utviklingen i tillkudd per barn og per oppholdstime. 
Modulene under "Tilskudd.." belyser hvordan tilskuddene fordeler seg på kommunale og private barnehager - samlet og per barn og oppholdstime.
Modulene under "Foreldrebetaling" viser utviklingen i foreldrebetalingen og hvor mye den utgjør av barnehagenes samlede driftskostnader. Dessuten vises foreldrebetalingen per barn per år og kommunenes månedlige betalingssatser. Modulene sammenlikner foreldrebetalingen i kommunale og private barnehager - men for de private finnes dessverre statistikken bare på fylkesnivå - ikke for kommuner.
Modulene under produktivitet snur litt på perspektivene og belyser hvor mange oppholdstimer barnehagene produserer per ansatt - og i forhold til mottatt tilskudd.
Under Lønnsutvikling hentes tall fra lønnsstatistikkene - og viser lønnsutviklingen for ansatte i barnehagene - etter stillingstype og type barnehage. Finnes bare på landsnivå.
Under Regnskap og lønnsomhet.."ligger lenker til regnskap for enkeltbarnehager drevet som private AS. Lenkene peker til det åpne nettstedet Proff.no - som formidler regnskap fra Regnskapsregiseret i Brønnøysund.

Modultyper  og innhold
Velg innhold fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger region i valgboksene på modulen.
Det finnes flere modultyper for hver temaområde. Du finner lenker til disse øverst til høyre på hver modul.
Mer informasjon om modultyper  og hvordan de brukes finnes her.

     
 Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS