BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Økonomi og Produktivitet

Oppsummering. Utvalgte nøkkeltall for Økonomi og Produktivitet  

Barnehager og Kommunal Økonomi
Driftsutgifter til barnehage - per innbygger, per barn og som andel av kommunens samlede driftsutgifter
Investeringer i kommunale barnehager - Samlede kostnader, per innbygger og per barn
Samlede offentlige tilskudd - og tilskudd per barn og per oppholdstime

Tilskudd - kommunale og private barnehager
Tilskudd til offentlige og private barnehager - samlet, per barn og per oppholdstime
Tilskudd til private barnehager - Forholdstall Private/Kommunale barnehager.
Statlige tilskudd til private barnehager - mottatt av kommunen og overført fra kommunen

Foreldrebetaling
Foreldrebetaling i kommunale barnehager - samlet beløp, andel og per barn
Foreldrebetaling i private barnehager - samlet beløp, andel og per barn
Foreldrebetaling i kommunale og private barnehager - samlet beløp, andel og per barn
Priser for barnehageplass. Kommunenes månedlige betalingssatser

Produktivitet
Oppholdstimer per årsverk og per 1000 kroner tilskudd. Kommunale og private barnehager

Lønnsutvikling
Månedslønn for ansatte i private og kommunale barnehager - etter stillingstype  

Regnskap og lønnsomhet - Private barnehager
Regnskap for enkeltbarnehager
Økonomi og Produktivitet
Menyområdet "Økonomi og Produktivitet" belyser barnehagenes inntekter, utgifter og tilskudd. Dessuten belyses ressursbruken i barnehagene per barn og i forhold til befolkning og samlede kommunale utgifter i regionene. 
Modulene under "Barnehager og kommunal økonomi" belyser utviklingen i samlede driftsutgifter til barnehager og hvor mye dette utgjør målt i forhold til regionens innbyggere og som andel av samlede offentlige driftsutgifter. Dessuten vises utviklingen i tillkudd per barn og per oppholdstime. 
Modulene under "Tilskudd.." belyser hvordan tilskuddene fordeler seg på kommunale og private barnehager - samlet og per barn og oppholdstime.
Modulene under "Foreldrebetaling" viser utviklingen i foreldrebetalingen og hvor mye den utgjør av barnehagenes samlede driftskostnader. Dessuten vises foreldrebetalingen per barn per år og kommunenes månedlige betalingssatser. Modulene sammenlikner foreldrebetalingen i kommunale og private barnehager - men for de private finnes dessverre statistikken bare på fylkesnivå - ikke for kommuner.
Modulene under produktivitet snur litt på perspektivene og belyser hvor mange oppholdstimer barnehagene produserer per ansatt - og i forhold til mottatt tilskudd.
Under Lønnsutvikling hentes tall fra lønnsstatistikkene - og viser lønnsutviklingen for ansatte i barnehagene - etter stillingstype og type barnehage. Finnes bare på landsnivå.
Under Regnskap og lønnsomhet.."ligger lenker til regnskap for enkeltbarnehager drevet som private AS. Lenkene peker til det åpne nettstedet Proff.no - som formidler regnskap fra Regnskapsregiseret i Brønnøysund.

Modultyper  og innhold
Velg innhold fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger region i valgboksene på modulen.
Det finnes flere modultyper for hver temaområde. Du finner lenker til disse øverst til høyre på hver modul.
Mer informasjon om modultyper  og hvordan de brukes finnes her.

     
     
     
     
     
     
     
     Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS