BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
 
Økonomi/Produktivitet  > Tilskudd til private barnehager
Forholdstall private/Kommunale barnehager > Din region

Denne modulen belyser forholdet mellom de offentlige tilskuddene til kommunale og private barnehager.
Modulen viser tilskuddene til private barnehager  som andel av tilskuddene til kommunale barnehager.
Sammenlikningene er gjort per barn og per oppholdstime (alderskorrigert) og per barn uten alderskorrigering.
I tillegg sammenliknes tilskuddene per barn og per oppholdstime i faktiske kroner (=grunnlaget for forholdsberegningene).
Finansieringen for barnehagene ble endret med virkning fra 2012. Vi har bygget bro over denne endringen - se beskrivelse.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - fra KOSTRA-systemet og fra barnehagestatistikken.
Beskrivelse av kjennemerker og begreper finnes her.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen i høyre spalte.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Tilskudd til private barnehager. Forholdstall kommunale/private barnehager. Samlede tilskudd og tilskudd per barn og per oppholdstime. 2006-2012 Valgt region
[Collapse]0000 Landet
2006200720082009201020112012
Private/Kommunale barnehager. Forholdstall. Prosent0000000
Tilskudd per barn. Private/Kommunale. Prosent91,193,190,493,191,290,590,5
Tilskudd per barn (alderskorrigert). Private/Kommunale. Prosent88,290,488,091,188,988,188,4
Tilskudd per oppholdstime. Private/Kommunale. Prosent86,488,886,789,988,087,287,5
Private/Kommunale barnehager. Forholdstall. Kroner0000000
Tilskudd per barn. Private. Kr77 79685 57994 951104 163109 352114 662121 562
Tilskudd per barn. Kommunale. Kr85 39591 958105 021111 824119 871126 718134 306
Tilskudd per barn (alderskorrigert). Private. Kr53 75258 35064 26970 31373 41976 91481 936
Tilskudd per barn (alderskorrigert). Kommunale. Kr60 97064 52673 04177 22282 54387 34392 713
Tilskudd per oppholdstime. Private. Kr27,028,831,434,035,336,838,9
Tilskudd per oppholdstime. Kommunale. Kr31,332,536,237,940,242,244,5
     
Statstilskudd til private barnehager mottatt av kommunen og tilskudd overført fra kommunen til de private barnehagene. 2006-2012. 1000 kr. Valgt region
The chart showing Mottatt av kommunen series, Overført fra kommunen series.
  Tilskudd per barn - private/kommunale barnehager. Prosent. 2006-2012. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Tilskudd per oppholdstime - private/kommunale barnehager. Prosent. 2006-2012. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
     
     
    Tilskudd per barn (alderskorrigert)- private/kommunale barnehager. Prosent. 2006-2012. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
     
     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS