BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
 
Økonomi/Produktivitet  > Statlig tilskudd til private barnehager
Mottatt av kommunen og overført fra kommunen > Din region

Fram til 2010 mottok kommunene statlige tilskudd for drift av private barnehager - og fordelte disse ut igjen til barnehagene.
Denne modulen belyser forholdet mellom kommunenes mottak og utdeling av statlig tilskudd til de private barnehageme.
Normalt skulle man forvente at disse statlige midlene strømmet inn og ut av kommunene i like omfang.
Vi er litt usikre på om regnestykket er så entydig - og skal komme nærmere tilbake til dette.
Finansieringen for barnehagene ble endret med virkning fra 2012 - så tall fra og med 2012 er lite relevante.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - fra KOSTRA-systemet og fra barnehagestatistikken.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen i høyre spalte.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Statlige tilskudd til drift av private barnehager - mottatt av kommunen og overført fra kommunen. 2006-2012 Valgt region
[Collapse]0000 Landet
2006200720082009201020112012
Statsstøtte til private barnehager - mottatt av kommunene. 1000 kr8 327 34110 192 23312 010 37714 019 62515 401 958202 409159 364
Samlede tilskudd til private barnehager - overført fra kommunene. 1000 kr8 374 2729 868 25611 418 49113 019 91514 198 39615 339 25616 456 574
     

 
  Statstilskudd til private barnehager mottatt av kommunen og tilskudd overført fra kommunen til de private barnehagene. 2006-2012. 1000 kr. Valgt region
The chart showing Mottatt av kommunen series, Overført fra kommunen series.
     
     
     
 
 
     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS