BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
 
Økonomi/Produktivitet  > Offentlige tilskudd >  Din region
Denne modulen belyser de samlede offentlige tilskuddene til kommunale og private barnehager.
Modulen viser omfanget av de samlede tilskuddene - og tilskuddene per barn og per oppholdstime.
Tilskuddene per barn og per oppholdstime er basert på alderskorrigert antall barn og timer.
I tillegg vises også tilskuddene per barn uten alderskorrigering.
Finansieringen for barnehagene ble endret med virkning fra 2012. Vi har bygget bro over denne endringen - se beskrivelse.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - fra KOSTRA-systemet og fra barnehagestatistikken.
Beskrivelse av kjennemerker og begreper finnes her.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen i høyre spalte.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Offentlige tilskudd til drift av barnehager. Samlede tilskudd og tilskudd per barn og per oppholdstime. 2001-2012 Valgt region
[Collapse]0000 Landet
200120022003200420052006200720082009201020112012
Samlede tilskudd. 1000 kr8 569 07710 068 09911 641 40913 581 03815 243 10218 854 77321 883 21425 971 87629 061 45531 705 61834 082 00836 576 159
Tilskudd per oppholdstime (alderskorrigert). Kr23,821,323,425,426,129,330,733,936,037,939,641,8
Tilskudd per barn (alderskorrigert). Kr68 64467 07376 68347 64349 96457 53861 58768 90673 96678 19282 32087 533
Tilskudd per barn. Kr44 62450 94656 91363 93768 40980 28787 64299 221107 619114 452120 602127 885
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
     
     
Samlede tilskudd til barnehager. 2001-2012. 1000 kr. Valgt region
The chart showing Kommunale series.
  Tilskudd per oppholdstime (alderskorrigert). 2001-2012. 1000 kr. Valgt region
The chart showing Kommunale series.
  Tilskudd per barn - og per barn alderskorrigert. 2001-2012. 1000 kr. Valgt region
The chart showing Per barn alderskorrigert series, Per barn series.
     
     
     
     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS