BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
 
Økonomi/Produktivitet  > Produktivitet > Din region
Denne modulen belyser barnehagenes produksjon målt som oppholdstimer i forhold til arbeidsinnsatsen målt som årsverk.
Den viser også produksjonen av oppholdstimer i forhold til innsatsfaktoren offentlige tilskudd.
Dermed gir den et bilde av barnehagenes produktivitet i rent kvantitative mål - uten hensyn til kvaliteten på oppholdstimene.
Det kan ha interesse å vurdere barnehagedriften også på denne måten - over tid og mellom regioner og typer barnehager.
Se dette i forhold til kvaliteten på oppholdstimene - målt som pedagoger per barn mv - som finnes under ansatte/kompetanse.
Husk at andelen offentlige tilskudd har økt over årene - og det forklarer mye av nedgangen i oppholdstimer per tilskudd.
Modulen sammenlikner produktiviteten i kommunale og private barnehager.
Finansieringen for barnehagene ble endret med virkning fra 2012. Vi har bygget bro over denne endringen - se beskrivelse.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - fra KOSTRA-systemet og fra barnehagestatistikken.
Beskrivelse av kjennemerker og begreper finnes her.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen i høyre spalte.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Oppholdstimer per årsverk og oppholdstimer per 1000 kroner tilskudd. Kommunale og private barnehager. 2004-2012. Valgt region
[Collapse]0000 Landet
200420052006200720082009201020112012
Oppholdstimer per årsverk. Alle barnehager11 50311 64111 74711 77411 76411 84611 93512 02811 956
Oppholdstimer per årsverk. Kommunale barnehager11 12011 27811 43011 42611 38711 48411 58511 64911 621
Oppholdstimer per årsverk. Private barnehager11 99112 07112 11012 17612 21112 27512 34012 46112 337
Oppholdstimer per 1000 kr tilskudd. Alle39,338,334,232,529,527,726,425,323,9
Oppholdstimer per 1000 kr tilskudd. Kommunale34,934,732,030,827,626,424,923,722,5
Oppholdstimer per 1000 kr tilskudd. Private46,243,437,034,731,929,428,327,225,7
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Oppholdstimer per årsverk. Alle barnehager. 2004-2012. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
     
Oppholdstimer per årsverk. Kommunale og private barnehager. 2004-2012. Valgt region
The chart showing Kommunale series, Private series.
  Oppholdstimer per 1000 kroner tilskudd. Kommunale og private barnehager. 2004-2012. Valgt region
The chart showing Kommunale series, Private series.
  Oppholdstimer per 1000 kroner tilskudd. Alle barnehager. 2004-2012. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
     
     
     
     
     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS