BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
 
Økonomi/Produktivitet  > Lønnsutvikling i private og kommunale barnehager
Denne modulen belyser lønnsutviklingen for ansatte i barnehagene - i private og kommunale barnehager.
Modulen viser nivå og utvikling i månedslønnen for heltidsansatte i barnehagene - fordelt på stillingstype og kjønn.
Datagrunnlaget er hentet fra lønnsstatistikken til SSB - som har egen statistikk for ansatte i private og kommunale barnehager.
Innhold og fordelinger i de to statistikkene er litt ulike - så helt sammenliknbare oppstillinger er derfor ikke mulig.
I Figur 2 og 3 sammenliknes lønnsutviklingen i private og kommunale barnehager for hhv alle ansatte og for førskolelærere.
Skip Navigation Links
DinRegion
.
.
.
.
     
        
     
Tabell 1. Månedslønn for heltidsansatte i private barnehager. I alt og etter stillingstype. 2008-2012. Kroner
20082009201020112012
Alle ansatte i private barnehager25 60026 50027 00028 80030 100
Styrere (ledere)35 90038 90039 90041 80043 500
Førskolelærere28 20029 90030 60032 20033 700
Assistenter22 70023 60024 00025 60026 800

Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen

Perspektiver
Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i private barnehager var 30 100 kroner i 2012 - opp 1300 kroner eller 4,5 prosent fra 2011. I de kommunale barnehagene var månedslønnen 31 600 kroner i 2012. Det var opp 1 500 kroner - eller 5,0 prosent.
Styrerene i de private barnehagene hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 43 500 kroner - opp 4,1 prosent fra 41 800 i 2011.
For førskolelærere var månedslønnen i gjennomsnitt 33 700 kroner, mens assistentene tjente 26 800 kroner i gjennomsnitt.
  Figur 3 viser at også for førskolelæreren var gjennomsnittslønnen noe høyere i de kommunale enn i de private barnehagene - og også veksten i 2012 var sterkest for de kommunale.
  Fig 1. Månedslønn i private barnehager - etter stillingstype. 2008-2012. Landet. Kroner.
The chart showing Styrere series, Førskolelærere series, Assistenter series.
     
Tabell 2. Månedslønn for heltidsansatte i kommunale barnehager. I alt og førskolelærere - etter kjønn. 2008-2012. Kroner
20082009201020112012
Alle ansatte i kommunale barnehager00000
Kvinner og menn26 70027 70029 20030 10031 600
Kvinner26 80027 90029 30030 20031 700
Menn25 20026 10027 20028 20029 700
Førskolelærere i kommunale barnehager00000
Førskolelærere i alt29 60030 70032 10033 10035 200
Førskolelærere. Kvinner29 60030 70032 10033 20035 300
Førskolelærere. Menn29 40030 50031 80032 40034 400
  Fig2. Månedslønn i kommunale og private barnehager - gjennomsnitt. 2008-2012. Kroner.
The chart showing Kommunale series, Private series.
     
     
     
     
  Fig 3. Månedslønn for førskolelærere i kommunale og private barnehager. 2008-2012. Kroner.
The chart showing Kommunale series, Private series.
     
     
     
     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS