BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
 
Økonomi/Produktivitet  > Investeringer > Din region
Denne modulen belyser omfang og betydning av offentlige investeringer i barnehagene (private barnehager dekkes ikke her).
Modulen viser kommunenes samlede bruttoinvesteringer i barnehager - og investringer per innbygger og per barn 1-5 år.
Investeringene på regionalt nivå svinger naturlig nok mye fra år til år - og utviklingen må tolkes i lys av dette.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - fra KOSTRA-systemet og fra barnehagestatistikken.
Beskrivelse av kjennemerker og begreper finnes her.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen i høyre spalte.

Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Brutto investeringer i kommunale barnehager - og investeringer per innbygger og per barn. 2001-2012 Valgt region
[Collapse]0000 Landet
200120022003200420052006200720082009201020112012
Brutto investeringer. 1000 kr410 132472 764596 947755 8071 098 7541 659 8802 793 4292 969 3502 536 0761 679 0461 776 8621 710 619
Investeringer per innbygger. Kr91104131164237355590619522341356339
Investeringer per barn 1-5 år. Kr1 3621 5902 0362 5903 7885 7379 54910 0058 4115 4715 6965 439
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
     
Brutto investeringer i kommunale barnehager. 2001-2012. 1000 kr. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Brutto investeringer i kommunale barnehager per innbygger. 2001-2012. Kroner. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Perspektiver
På landsbasis økte investeringene i kommunale barnehager sterkt fra begynnelsen av 2000-tallet - og ble flerdoblet fra om lag 400 millioner i 2001 til et toppnivå nesten 3 milliarder kroner i 2008. Da utgjorde investeringene drøyt 600 kroner per innbygger - og 10 tusen kroner per barn i alderen 1-5 år. Deretter har investeringsnivået blitt nesten halvert - til 339 kroner per innbygger og om lag 5 400 kroner per barn 1-5 år i 2012.
Dessverre finnes ikke tilsvarende investeringstall for private barnehager. Men vi vet at kapasiteten i private barnehager har økt enda sterkere enn i de kommunale i denne perioden - og det sier noe om investeringsomfanget. Fra 2004 til 2012 økte antallet barn i de private barnehagene med 46 prosent.
Utviklingen i din region finner du fra valgboksene ovenfor.
     
     
  Brutto investeringer i kommunale barnehager per barn i alderen 1-5 år. 2001-2012. Kroner. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
     
     
     
     
     
     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS