BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Økonomi/Produktivitet  > Foreldrebetaling >
Kommunale og Private barnehager > Din region

Denne modulen sammenlikner foreldrebetalingen i kommunale og private barnehager.
Modulen viser den samlede foreldrebetalingen og foreldrebetalingen som andel av barnehagenes samlede driftsutgifter.
Dessuten beregnes gjennomsnittlig foreldrebetaling per barn per år.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - fra KOSTRA-systemet og fra barnehagestatistikken.
Den samlede foreldrebetalingeni private barnehager er beregnet på grunnlag av SSBs regnskapsstatistikk for private barnehager.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen i høyre spalte.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Foreldrebetaling i private barnehager -  samlet beløp, andel og per barn. 2004-2010 Valgt region
[Collapse]0000 Landet
20042005200620072008201020112012
Foreldrebetaling i alt. Kommunale. 1000 kr2 613 1792 773 3132 446 7552 701 0612 915 4793 229 7233 364 0303 440 944
Foreldrebetaling i alt. Private. 1000 kr2 495 7252 631 7992 459 3782 734 6703 044 0523 129 3343 252 5790
Andel foreldrebetaling. Kommunale. Prosent24,023,818,918,416,715,615,214,6
Andel foreldrebetaling. Private. Prosent32,029,222,721,721,018,117,50,0
Foreldrebetaling per barn per år. Kommunale. Kr22 67223 54319 93620 67321 03922 11422 74422 970
Foreldrebetaling per barn per år. Private. Kr26 99726 10822 84723 71525 31324 10124 3130
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
     
Foreldrebetaling i alt. Kommunale og private barnehager. 2004-2010. 1000 kr. Valgt region
The chart showing Kommunale series, Private series.
  Andel foreldrebetaling. Kommunale og private barnehager. 2004-2010. Prosent. Valgt region
The chart showing Kommunale series, Private series.
  Foreldrebetaling per barn. Kommunale og private barnehager. 2004-2010. Kroner. Valgt region
The chart showing Kommunale series, Private series.
     
     
     
     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS