BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
 
Økonomi/Produktivitet  > Foreldrebetaling >
Månedssatser  > Din region

Denne modulen belyser struktur og utvikling i månedssatsene for foreldrebetaling i barnehagene.
Modulen viser hvordan månedsprisen for heldagsplass varierer med husholdningens inntekt - og moderasjonssatsene for søsken.
Dessuten vises satsene for kostpenger - som kommer i tillegg til den ordinære månedsprisen.
Månedssatsene skal gjelde for både kommunale og private barnehager.
Maksimalsatsen for heldagsplass har de siste årene vært 2330 kroner - med mulighet for tillegg for kostpenger.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - fra KOSTRA-systemet og fra barnehagestatistikken.
Beskrivelse av kjennemerker og begreper finnes her.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen i høyre spalte.
  Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Foreldrebetaling i barnehage. Månedssatser for heldagsplass per barn etter inntektsnivå. Kostpenger og søskenmoderasjon. 2006-2012 Valgt region
[Collapse]0301 Oslo
2006200720082009201020112012
Inntekt 150-199 tusen > Sats kroner2071207119312027197719341717
Inntekt 250-299 tusen > Sats kroner2071207119312027197721262213
Inntekt 350-399 tusen > Sats kroner2330233021902286222823302330
Inntekt 500-549 tusen > Sats kroner2330233021902286222823302330
Kostpenger. Kroner0143140141129103106
Moderasjon barn nr 2. Prosent30303030303031
Moderasjon barn nr 3. Prosent50484848505049
Antall betalingsterminer00011111111
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Månedssatser per barn - i ulike inntektsnivåer. 2012. Kroner. Valgt region
The chart showing 150_199 series, 250_299 series, 350_399 series, 500_549 series.
     
     
  Kostpenger per barn per måned. 2006-2012. Kroner. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
     
     
     
     
     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS