BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
 
Økonomi/Produktivitet  > Foreldrebetaling >
Private barnehager > Din region

Denne modulen belyser foreldrebetalingen i private barnehager.
Modulen viser den samlede foreldrebetalingen i forhold til barnehagenes samlede driftsutgifter og offentlige tilskudd.
Dessuten beregnes foreldrebetalingen som andel av samlede driftsutgifter og gjennomsnittlig foreldrebetaling per barn per år.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - fra KOSTRA-systemet og fra barnehagestatistikken.
Den samlede foreldrebetalingen er beregnet på grunnlag av SSBs regnskapsstatistikk for private barnehager.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen i høyre spalte.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Foreldrebetaling i private barnehager -  samlet beløp, andel og per barn. 2004-2012 Valgt region
[Collapse]0000 Landet
20042005200620072008201020112012
Brutto driftsutgifter. 1000 kr7 795 1179 019 38810 833 65012 602 92614 462 54317 327 73018 591 8350
Offentlige tillskudd. 1000 kr5 299 3926 387 5898 374 2729 868 25611 418 49114 198 39615 339 25616 456 574
Foreldrebetaling i alt. 1000 kr2 495 7252 631 7992 459 3782 734 6703 044 0523 129 3343 252 5790
Andel foreldrebetaling. Prosent32,029,222,721,721,018,117,50,0
Foreldrebetaling per barn per år. Kr26 99726 10822 84723 71525 31324 10124 3130
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
     
Tilskudd i alt og foreldrebetaling i alt i private barnehager. 2004-2012. 1000 kr. Valgt region
The chart showing Tilskudd series, Foreldrebetaling series.
  Andel foreldrebetaling i private barnehager. 2004-2012. Prosent. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Foreldrebetaling per barn i private barnehager. 2004-2012. Kroner. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
     
     
     
     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS