BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
 
Økonomi/Produktivitet  > Kommunal økonomi > Din region
Denne modulen belyser omfang og betydning av de offentlige utgiftene til drift av barnehagene (foreldrebetaling er ikke med her).
Modulen viser kommunenes samlede driftsutgifter til barnehage - og hvor mye dette utgjør av kommunens samlede driftsutgifter.
Dessuten belyses barnehagesektorens utgifter per innbygger i alt og per barn/innbygger i alderen 1-5 år.
Finansieringen for barnehagene ble endret med virkning fra 2012. Vi har bygget bro over denne endringen - se beskrivelse.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - fra KOSTRA-systemet og fra barnehagestatistikken.
Beskrivelse av kjennemerker og begreper finnes her.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen i høyre spalte.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Samlede driftsutgifter til barnehage - og driftsutgifter per innbygger, per barn og som andel av kommunens samlede driftsutgifter. Valgt region
[Collapse]0000 Landet
200120022003200420052006200720082009201020112012
Driftsutgifter per innbygger. Kr1 8992 2172 5502 9563 2934 0284 6195 4125 9826 4446 8367 241
Driftsutgifter per barn 1-5 år. Kr28 46733 86739 71046 54852 54665 17074 80487 51396 379103 301109 247116 305
Andel av samlede driftsutgifter. Prosent7,17,98,59,610,311,712,513,614,014,414,714,6
Samlede driftsutgifter til barnhage. Mill. kr8 569 07710 068 09911 641 40913 581 03815 243 10218 854 77321 883 21425 971 87629 061 45531 705 61834 082 00836 576 159
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
     
Driftsutgifter til barnehage som andel av kommunens samlede utgifter. 2001-2012. Prosent. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Driftsutgifter til barnehage per innbygger. 2001-2012. Kroner. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Driftsutgifter til barnehage per barn i alderen 1-5 år. 2001-2012. Kroner. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
     
     
     
Barnehagene mottok nesten 37 milliarder i offentlige driftstilskudd i 2012. På landsbasis utgjorde det 7241 kroner per innbygger. De offentlige kostnadene til drift av barnehager har økt sterkt det siste tiåret. I 2001 var de samlede tilskuddene på 8,5 milliarder og 1899 kroner per innbygger.
I 2012 utgjorde barnehagetilskuddene i gjennomsnitt 14,6 prosent av kommunenens samlede driftsutgifter - ned fra 14,7 prosent i 2011. I 2001 var denne andelen 7,1 prosent. 
I tabellen er det bygd bro over endringen i barnehagenes finansieringsordning - slik at tallene er tilnærmet sammenliknbare gjennom hele perioden.
  Utvikling for din region finner du ved å bruke valgboksene ovenfor.
     
     
     Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS