BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Offentlig/Privat  > Barnehagenes areal > Din Region
Denne modulen belyser struktur og utvikling i barnehagenes areal - målt i kvadratmeter.
Tabell 1 viser barnhagenes samlede areal - og arael per barn og per barnehage fordelt på kommunale og private barnehager.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerker finnes fra menyen i høyre spalte.
  Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
  Velg Fylke >>>      Velg Region  >>>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Areal i alt, per barnehage og per barn - kommunale og private barnehager. 2006-2012
Region 
År (Ascending)
Areal i alt (kvm) 
Areal per barnehage (kvm) 
Areal per barn (kvm) 
Kommunale 
Private 
Kommunale 
Private 
Kommunale 
Private 
Landet2006621 206512 3862201455,064,76
Landet2007670 414564 2362281565,134,89
Landet2008761 249610 8682511695,495,08
Landet2010811 607666 9362691895,565,14
Landet2011823 429680 9762761965,575,09
Landet2012835 604697 5592822055,585,15
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Areal per barn. Alle barnehager. 2006-2012
The chart showing Ansatte series.
 
Barnehagenes samlede areal. Kommunale og private. 2006-2012
The chart showing Kommunale series, Private series.
  Areal per barnehage. Kommunale og private. 2006-2012
The chart showing Kommunale series, Private series.
  Areal per barn. Kommunale og private. 2006-2012
The chart showing Kommunale series, Private series.Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS