BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Framtidig Behov

Framtidig behov
1. Barn i alderen 0-5 år. Framskrivninger fram til år 2040. Velg DinRegion.

2. Benchmarking. Barn i alderen 0-5 år. Endring fram til år 2020 og 2040. Rangering av regioner


I tabell 1 kan du velge en region - og se på utviklingen i denne regionen fram til 2040.
I tabell 2 rangeres kommuner og regioner etter endringen i antall barn fram til 2020 og 2040. Du kan velge fylke og regionalt nivå Tabellen kan sorteres etter alle kolonner ved å klikke på kolonneoverskriftene.


Framtidig Behov
Menyområdet "Framtidig Behov" belyser antall barn i barnehagealder fram mot 2040 - basert på befolkningsframskrivningene fra Statistisk sentralbyrå.
På det grunnlaget kan man vurdere behovet for kapasitet og personell i barnehagene framover. 

Om Datagrunnlaget
Modulene bygger på befolkningsframskrivningene fra Statistisk sentralbyrå. Disse bygger på utvalgte forutsetninger og er selvsagt usikre. Spesielt usikre er forutsetningene om fremtidig innvandring.
SSB lager imidlertid framskrivninger basert på ulike forutsetninger.
Vi har lagt inn flere ulike alternativer i modulene.
Det viser hvordan ulike forutsetninger påvirker beregningene. Og man kan velge hvilke forutsetninger man selv tror er mest realistiske.

Dokumentasjon fra SSB::
Om Befolkningsframskrivningene. Modell og forutsetninger
Om Befolkningsframskrivningene. Modell og forutsetninger. Regionale beregninger

     
     
     
     
     
     
     
     
 Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS