BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
 
Framtidig Behov  > Din region
Denne modulen viser utviklingen i antall barn i alderen 0-5 år fram til år 2040 - basert på befolkningsframskrivninger fra SSB.
Statistisk sentralbyrå gjør alternative framskrivninger basert på ulike forutsetninger - bl.a. ulike anslag for innvandringen.
Her har vi vist utviklingen i normalalternativet med middels vekst, og i alternativene med høy og ingen nettoinnvandring.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter utviklingen i antall barn finnes fra menyen i høyre spalte.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Barn i alderen 0-5 år. Antall i 2012 og framskrivninger fram til 2040. Alternative framskrivningsmodeller. Valgt region
0000 Landet
2012201520202025203020352040
1. Middels nasjonal vekst (MMMM)372 438385 629416 816441 671444 223436 859436 026
5. Høy Nettoinnvandring (MMMH)372 438388 788429 960467 634489 400504 082522 824
6. Ingen Nettoinnvandring (MMM0)372 438373 154364 552359 637352 647344 437340 520
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Perspektiver
På landsbasis vil det bli nesten 45 tusen flere barn i alderen 0-5 år fram til 2020 - og ytterligere nesten 30 tusen fler fram til 2030 - hvis SSBs normalscenarie med middels nasjonal vekst og middels innvandring slår til. Det betyr at behovet for nye barnehageplasser er stort også i årene som kommer.
Men det blir store regionale forskjeller. Framskrivningene for din region finner du fra valgboksene ovenfor.
Høy innvandring gir betydelig sterkere vekst - mens det uten netto innvandring blir færre barn i de fleste kommuner. Så usikkerheten er stor - særlig for de siste årene i perioden.
     
     
Middels vekst. Barn i alderen 0-5 år. 2012-2040. Valgt region
The chart showing 2012 series, 2015 series, 2020 series, 2025 series, 2030 series, 2035 series, 2040 series.
  Høy netto innvandring. Barn i alderen 0-5 år. 2012-2040. Valgt region
The chart showing 2012 series, 2015 series, 2020 series, 2025 series, 2030 series, 2035 series, 2040 series.
  Ingen netto innvandring. Barn i alderen 0-5 år. 2012-2040. Valgt region
The chart showing 2012 series, 2015 series, 2020 series, 2025 series, 2030 series, 2035 series, 2040 series.
     Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS