BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Barnehagene - Antall og størrelse

Oppsummering. Utvalgte nøkkeltall for Barnehagene - antall og størrelse  

Barnehager - eieform og størrelse
Antall barnehager og barnehagenes eieform og størrelse. 2001-2012

Barnehager og areal
Barnehagenes samlede areal  og areal per barn og per barnehage. 2006-2012

Barnehager og åpningstid
Her kommer moduler som belyser barnehagenes åpningstider.


Barnehagene - Antall og størrelse
Menyområdet "Barnehagene" belyser barnehagene som bedrifter. Her finnes blant annet informasjon om barnehagenes eieform, størrelse og areal.
Du finner en modul som viser utviklingen i antall barnehager og hvordan fordelingen er mellom kommunale og private barnehager.
Du finner informasjon om barnehagenes størrelse - målt som antall ansatte og antall barn - og areal per barnehage. Modulene viser også hvordan størrelsesforholdet er mellom kommunale og private barnehager.
Du finner også informasjon om barnehagenes areal per barn - og hvordan dette varierer mellom kommunale og private barnehager.
En modul skal gså vise hvordan barnehagene fordeler seg etter åpningstid.

Modultyper  og innhold
Velg innhold fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger region i valgboksene på modulen.
Det finnes flere modultyper for hver temaområde. Du finner lenker til disse øverst til høyre på hver modul.
Mer informasjon om modultyper  og hvordan de brukes finnes her.     
     
     
     
     
     
     
     
 Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS