BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Betydning

Andel barn i barnehage
Antall barn og dekningsgrader etter aldersgruppe 2001-2012

Offentlige utgifter til barnehager
Driftsutgifter til barnehage - per innbygger, per barn og som andel av kommunens samlede driftsutgifter

Barnehagenes betydning for sysselsettingen
Barnehagenes betydning for sysselsettingen i regionene. 2001-2012.

Betydning
Menyområdet "Betydning" gir indikatorer som belyser barnehagesektorens samfunnsmessige betydning - fra litt ulike innfallsvinkler.
Modulene under "Andel barn i barnehage" viser hvor stor andel av barna som henter livserfaring fra barnehagene.
Modulene under "Offentlige utgifter til barnehager" viser hvor mye barnehagene koster - målt per innbygger, per barn og som andel av samlede kommunale utgifter.
Barnehagene er dessuten viktige arbeidsplasser i mange kommuner. Derfor er det laget moduler som belyser hvor mye barnehagene betyr som andel av samlet sysselsetting - og i forhold til andre næringsområder.

Modultyper  og innhold
Velg innhold fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger region i valgboksene på modulen.
Det finnes flere modultyper for hver temaområde. Du finner lenker til disse øverst til høyre på hver modul.
Mer informasjon om modultyper  og hvordan de brukes finnes her.

     
     
     
     
     
     
     
     
 Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS