BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
 
Betydning  > Kommunal Økonomi > Din region
Denne modulen belyser omfang og betydning av de offentlige utgiftene til drift av barnehagene (foreldrebetaling er ikke med her).
Modulen viser kommunenes samlede driftsutgifter til barnehage - og hvor mye dette utgjør av kommunens samlede driftsutgifter.
Dessuten belyses barnehagesektorens utgifter per innbygger i alt og per barn/innbygger i alderen 1-5 år.
Finansieringen for barnehagene ble endret med virkning fra 2011. Vi har bygget bro over denne endringen - se beskrivelse.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - fra KOSTRA-systemet og fra barnehagestatistikken.
Beskrivelse av kjennemerker og begreper finnes her.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen i høyre spalte.
Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >> << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
     
Tabell 1. Samlede driftsutgifter til barnehage - og driftsutgifter per innbygger, per barn og som andel av kommunens samlede driftsutgifter. Valgt region
[Collapse]0000 Landet
200120022003200420052006200720082009201020112012
Driftsutgifter per innbygger. Kr1 8992 2172 5502 9563 2934 0284 6195 4125 9826 4446 8367 241
Driftsutgifter per barn 1-5 år. Kr28 46733 86739 71046 54852 54665 17074 80487 51396 379103 301109 247116 305
Andel av kommunens samlede driftsutgifter. %7,17,98,59,610,311,712,513,614,014,414,714,6
Samlede driftsutgifter til barnhage i kommunen. Mill. kr8 569 07710 068 09911 641 40913 581 03815 243 10218 854 77321 883 21425 971 87629 061 45531 705 61834 082 00836 576 159
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
     
     
Driftsutgifter til barnehage som andel av kommunens samlede utgifter. 2001-2012. Prosent. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Driftsutgifter til barnehage per innbygger. 2001-2012. Kroner. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Driftsutgifter til barnehage per barn i alderen 1-5 år. 2001-2012. Kroner. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
     
     
     
     
 
     
     
 
     
     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS