BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Barn og dekningsgrader

Oppsummering. Utvalgte nøkkeltall for Barn og dekningsgrader  

Barn og dekningsgrader etter aldersgruppe
Antall barn og dekningsgrader etter aldersgruppe 2001-2012

Private og offentlige barnehager
Antall barn i private og offentlige barnehager. 2001-2012

Oppholdstid
Oppholdstimer per barn og oppholdstimer i alt. Kommunale og private barnehager. 2004-2012
Barn med heltidsplass og deltidsplass. Antall og andel. 2001-2012

Språklige og kulturelle minoriteter
Antall barn og dekningsgrader etter barnas bakgrunn 2001-2012

Styrket tilbud
Barn med styrket tilbud. Antall og andel. 2009-2012
Barn og dekningsgrader
Menyområdet "Barn og Dekningsgrader" belyser barna i barnehagene og andelen barn i barnehage i regionene. 
Du fnner moduler som viser antall og andel barn i barnehage etter alder.
Du finner modul som belyser barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehagene - antall og andel minoritetesbarn og hvor stor andel av alle minoritetsbarna som går i barnehage.
Du finner moduler som viser hvordan barna fordeler seg på offentlige og private barnehager - etter alder og bakgrunn.
Det er en modul som viser antall og andel barn med styrket tilbud i barnehagene.

Modultyper  og innhold
Velg innhold fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger region i valgboksene på modulen.
Det finnes flere modultyper for hver temaområde. Du finner lenker til disse øverst til høyre på hver modul.
Mer informasjon om modultyper  og hvordan de brukes finnes her.     
     
     
     
     
     
     
     
 Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS