BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Barn og dekningsgrader  > Barn etter type barnehage > Din Region
Denne modulen belyser hvordan barnehagebarna fordeler seg på offentlige og private barnehager
Tabell 1 viser antall barn etter type barnehage - og utviklingen siden 2001. 
Tabell 2 viser den prosentvise fordelingen av barna på type barnehage. 
Vær oppmerksom på at familiebarnehager og åpne barnehager ikke er regnet med i kolonnen for barnehager i alt i tabell 1.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerker finnes fra menyen i høyre spalte.
  Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
  Velg Fylke >>>      Velg Region  >>>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tab 1. Antall barn etter type barnehage. 2001-2012. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Barn etter type barnehage. Antall 
I alt *) 
Kommunale 
Private 
Fylke/Stat 
Familie bhg 
Åpen bhg 
Landet2001192 02894 0520010 2395 813
Landet2002197 623111 9140010 1726 197
Landet2003204 549113 1190010 1276 713
Landet2004212 413115 26292 4464 70510 9477 402
Landet2005222 824117 797100 8054 20510 4287 869
Landet2006234 842122 729107 6444 46910 1507 464
Landet2007249 688130 657115 3123 7199 6347 281
Landet2008261 759138 576120 2572 9269 1567 223
Landet2009270 041143 454124 9951 5928 3086 958
Landet2010277 021146 051129 8411 1297 5686 610
Landet2011282 600147 909133 7789136 9695 730
Landet2012286 008149 804135 3768286 3795 316
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
*) Familiebarnehager og åpne barnehager er ikke regnet med i "I alt".
  Antall barn i kommunale og private barnehager. 2001-2012
The chart showing Kommunale series, Private series.
     
På landsbasis gikk 52,4 prosent av barna i kommunal barnehage i 2012 - mens 47,3 prosent gikk i privat barnehage. Andelen barn i kommunale barnehager har vært noenlunde stabil siden midten av 2000-tallet.   Andelen i private barnehager har økt noe - men da på bekostning av barnehager eid av fylke/stat.
     
Tabell 2. Andel barn etter type barnehage. Prosent.  2001-2012
Region 
År (Ascending)
Barn etter type barnehage. Prosent andel 
I alt 
Kommunale 
Private 
Fylke/Stat 
Landet200110049,00,00,0
Landet200210056,60,00,0
Landet200310055,30,00,0
Landet200410054,343,52,2
Landet200510052,945,21,9
Landet200610052,345,81,9
Landet200710052,346,21,5
Landet200810052,945,91,1
Landet200910053,146,30,6
Landet201010052,746,90,4
Landet201110052,347,30,3
Landet201210052,447,30,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Andel barn etter type barnehage. Prosent. 2001-2012
The chart showing Kommunale series, Private series, Fylke/Stat series.
     
 Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS