BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Barn og dekningsgrader  Styrket tilbud > Din Region
Denne modulen belyser omfang og utvikling av barn med styrket tilbud i barnehagene.
Tabell 1 viser antall og andel barn med styrket tilbud i barnehagene.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerker finnes fra menyen i høyre spalte.
  Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
  Velg Fylke >>>      Velg Region  >>>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Barn med styrket tilbud. Antall og andel. 2009-2012. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Barn i barnehage ialt 
Barn med styrket tilbud 
Antall barn 
Andel. Prosent 
Landet2009270 04139 68514,7
Landet2010277 02142 48115,3
Landet2011282 60045 37416,1
Landet2012286 00849 25017,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Andel barn med styrket tilbud. 2009-2012
The chart showing Series 1 series.

     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS