BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Barn og dekningsgrader  Oppholdstimer > Din Region
Denne modulen belyser utviklingen i antallet oppholdstimer i barnehagene - samlet og per barn.
Tabell 1 viser antall oppholdstimer i alt og per barn - fordelt på kommunale og private barnehager.
Oppholdstimene er alderskorrigert - og satt i forhold til antall barn alderskorrigert.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerker finnes fra menyen i høyre spalte.
  Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
  Velg Fylke >>>      Velg Region  >>>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Oppholdstimer i alt og per barn. Kommunale og private barnehager. 2004-2012. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Oppholdstimer i alt 
Oppholdstimer per barn 
Alle barnehager 
Kommunale barnehager 
Private barnehager 
Alle barnehager 
Kommunale barnehager 
Private barnehager 
Landet2004533 787 768288 883 104244 904 6641 8731 8541 895
Landet2005584 534 424307 073 376277 461 0481 9161 8981 936
Landet2006644 596 992334 924 536309 672 4561 9671 9481 988
Landet2007712 275 264369 981 936342 293 3282 0051 9872 024
Landet2008766 112 832402 211 584363 901 2482 0332 0192 048
Landet2009806 200 152423 738 912382 461 2402 0522 0402 065
Landet2010837 571 152435 901 848401 669 3042 0662 0552 077
Landet2011860 701 008443 880 384416 820 6242 0792 0692 090
Landet2012875 143 224452 304 744422 838 4802 0942 0842 105
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Oppholdstimer per barn. Alle barnehager. 2004-2012
The chart showing Series 1 series.

     
     
Oppholdstimer i alt. Alle barnehager.  2004-2012
The chart showing Series 1 series.
  Oppholdstimer i alt. Kommunale og private barnehager. 2004-2012
The chart showing Kommunale series, Private series.
  Oppholdstimer per barn. Kommunale og private barnehager. 2004-2012
The chart showing Kommunale series, Private series.
     
     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS