BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Barn og dekningsgrader  Heltid og deltidsopphold > Din Region
Denne modulen belyser fordelingen av barn med heltidsplass og deltidsplass i barnehagene.
Heltidsplass er definert som avtalt oppholdstid på 33 timer eller mer. Deltidsplass er oppholdstid 32 timer eller mindre.
Tabell 1 viser antall og andel barn med heltidsplass og deltidsplass i barnehagene.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerker finnes fra menyen i høyre spalte.
  Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
  Velg Fylke >>>      Velg Region  >>>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Barn med heltidsplass og deltidsplass i barnehagene. Antall og andel. 2001-2012. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Antall barn etter oppholdstid 
Andel barn etter oppholdstid 
I alt 
Heltid. 33 timer eller mer 
Deltid. 32 timer eller mindre 
Heltid. 33 timer eller mer 
Deltid. 32 timer eller mindre 
Landet2001192 028123 59368 43564,435,6
Landet2002197 623132 13465 48966,933,1
Landet2003204 549142 18762 36269,530,5
Landet2004212 413156 80055 61373,826,2
Landet2005222 824172 95649 86877,622,4
Landet2006234 842194 14440 69882,717,3
Landet2007249 688215 11534 57386,213,8
Landet2008261 759232 47829 28188,811,2
Landet2009270 041244 60125 44090,69,4
Landet2010277 021254 41022 61191,88,2
Landet2011282 600263 10119 49993,16,9
Landet2012286 008270 53715 47194,65,4
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Andel barn med heltid og deltid. Alle barnehager. 2001-2012
The chart showing Heltid series, Deltid series.

     
På landsbasis hadde 94,6 prosent av barnehagebarna heltidsplass i 2012 - dvs avtalt oppholdstid på 33 timer eller mer.  Bare 5,4 prosent av barna hadde deltidsplass - dvs med avtalt oppholdstid på 32 timer eller mindre. Andelen med deltidsplass har gått sterkt ned siden begynnelsen av 2000-tallet. I 2001 hadde hele 35,6 prosent av barnehagebarna deltidsplass.   Andelen med deltidsplass varierer imidlertid sterkt mellom regionene. Hvordan utviklingen har vært for din region finner du ved å bruke valgboksene ovenfor.
     
     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS