BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Barn og dekningsgrader  > Barn etter type barnehage > Benchmarking
Denne modulen belyser hvordan barnehagebarna fordeler seg på offentlige og private barnehager
Tabell 1 viser den prosentvise fordelingen av barna på type barnehage. 
Tabell 2 viser antall barn etter type barnehage. 
Vær oppmerksom på at familiebarnehager og åpne barnehager ikke er regnet med i klonnen for barnehager i alt i tabell 2.
Modul som viser utviklingen for "Din region" etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen i høyre spalte.
  Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
  << Modulen åpner med å rangere alle landets kommuner. Hvis du vil se bare kommuner i ett fylke velger du fylke i valgboksen til venstre. For å rangere fylker, landsdeler storbyer, regioner velger du det under type region.
     
Tabell 1. Andel barn etter type barnehage. Prosent. 2012
Region 
År 
Barn etter type barnehage. Prosent andel 
I alt 
Kommunale 
Private (Descending)
Fylke/Stat 
Hordaland201210037,661,60,8
Østfold201210038,861,20,0
Aust-Agder201210040,359,70,0
Buskerud201210043,456,60,0
Vest-Agder201210045,654,00,4
Nord-Trøndelag201210046,753,30,0
Akershus201210047,951,11,1
MøreogRomsdal201210049,450,60,0
Rogaland201210052,147,90,0
Vestfold201210052,847,20,0
Nordland201210053,846,20,0
Telemark201210055,643,80,6
Hedmark201210059,240,80,0
Oppland201210062,237,50,3
Oslo201210063,036,80,2
Troms201210065,035,00,0
Sør-Trøndelag201210066,333,60,1
Finnmark201210071,528,50,0
Sogn og Fjordane201210076,423,60,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Andel private og offentlige barnehager. Prosent. 2012
The chart showing Kommunale series, Private series, Fylke/Stat series.
     
Nord-Norge og Trøndelag har størst andel barn i kommunale barnehager - med drøyt 60 prosent i 2012.
Derimot har Sørlandet og Vestlandet hadde størst andel barn i private barnehager med hhv 56,5 og 51,4 prosent i 2012.
I fire av landets kommuner finner vi bare private barnehager - og ingen kommunale. Derimot er det et stort antall kommuner med bare kommunale barnehager.
  På fylkesbasis finner vi størst andel barn i private barnehager i Hordaland med 61,2 prosent - mens nabofylket Sogn og Fjordane hadde flest barn i kommunale barnehager - 76,9 prosent.
     
Tab 2. Antall barn etter type barnehage. 2001-2012. Valgt region
Region 
År 
Barn etter type barnehage. Antall 
I alt *) 
Kommunale 
Private (Descending)
Fylke/Stat 
Familie bhg 
Åpen bhg 
Hordaland201229 64211 13818 260244362811
Akershus201234 85416 67817 8043721 035560
Rogaland201228 98215 11113 8710319841
Oslo201235 96922 66113 24563986633
Østfold201214 4225 5948 8280360478
Buskerud201214 5716 3308 2410306183
MøreogRomsdal201214 5087 1657 343059134
Sør-Trøndelag201217 80111 7985 98122604514
Vestfold201212 4126 5515 8610247337
Nordland201212 4466 7005 7460152111
Vest-Agder201210 5594 8135 70343567189
Nord-Trøndelag20127 6813 5844 097030563
Aust-Agder20126 3732 5683 805023383
Hedmark20129 2755 4883 787019080
Telemark20128 5324 7453 73453111198
Oppland20128 9005 5343 3353126712
Troms20129 0945 9123 182021079
Sogn og Fjordane20126 0314 6061 42505610
Finnmark20123 9562 8281 1280100
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
*) Familiebarnehager og åpne barnehager er ikke regnet med i "I alt".
  Antall barn i private barnehager. 2012
The chart showing Private series.
     
   
     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS