BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Ansatte og kompetanse

Oppsummering. Utvalgte nøkkeltall for Ansatte og Kompetanse  

Barn per ansatt - og ansatte i alt. Kommunale og private barnehager. 2004-2012

Ansatte etter type stilling og kompetanse
Ansatte i barnehagenes basisvirksomhet etter type stilling.
Barnehagestyrere. Antall, andel, kompetanse og ansvarsspenn
Pedagogiske ledere. Antall, andel, kompetanse og ansvarsspenn
Barnehageassistenter. Antall, andel, kompetanse og ansvarsspenn
Pedagogisk kompetanse. Førskolelærere og annen pedagogisk utdanning.

Dispensasjon fra kravet om pedagogisk utdanning
Styrere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet. Antall og andel

Kvinner og mennn
Kvinner og menn i barnehagene. Antall og andel

Samlet sysselsetting i barnehagene
Ansatte etter type virksomhet. Antall og andel

Offentlige og private barnehager - bemanning og pedagogisk kompetanse
Pedagogisk kompetanse. Kommunale og private barnehager
Pedagogiske ledere og barn per pedagogisk leder. Kommunale og private barnehager
Samlet sysselsetting i barnehagene. Kommunale og private barnehager

Sysselsettingens betydning
Barnehagenes betydning for sysselsettingen i regionene

Lønnsutvikling
Månedslønn for ansatte i private og kommunale barnehager - etter stillingstype.  
Ansatte og kompetanse
Menyområdet "Ansatte og Kompetanse" belyser sysselsettingen i barnehagene etter type stilling og kompetanse.
Du fnner moduler som viser antall og andel ansatte i stillinger som styrer, pedagogisk leder og assistent.
Du finner informasjon om pedagogisk bakgrunn og utdanning for de ansatte.
Du finner også informasjon om de ansattes ansvarsspenn - målt som antall barn per pedagogisk leder mv.
Det er en modul som viser fordelingen på kvinner og menn i barnehagene - med fokus på utviklingen i andelen menn.
Modulene under "Samlet sysselsetting" viser utviklingen i den samlede sysselsettingen - fordelt på basisvirksomheten i barnehagene og ansatte i øvrige støttefunksjoner. Her belyses også forholdet mellom antall personer ansatt og antall utførte årsverk
Sysselsettingen betydning illustrerer hvor mye sysselsettingen i barnehagene betyr for den samlede sysselsettingen i regionene.

Modultyper  og innhold
Velg innhold fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger region i valgboksene på modulen.
Det finnes flere modultyper for hver temaområde. Du finner lenker til disse øverst til høyre på hver modul.
Mer informasjon om modultyper  og hvordan de brukes finnes her.

     
     
     
     
 Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS