BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Ansatte/Kompetanse  > Pedagogiske ledere > Din Region
Denne modulen belyser pedagogiske ledere i barnehagene, og de pedagogiske ledernes utdanningsbakgrunn og ansvarsspenn.
Tabell 1 viser antall ansatte pedagogiske ledere - og de pedagogiske ledernes andel av samlet ansatte i basisvirksomhet. 
Tabell 2 viser antall barn per pedagogisk leder - målt som faktisk antall og alderskorrigert.
Tabell 3 viser antall og andel pedagogiske ledere med førskoleutdanning og med annen pedagogisk utdanning.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerker finnes fra menyen i høyre spalte.
  Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
  Velg Fylke >>>      Velg Region  >>>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tab 1. Pedagogiske ledere - antall og andel av ansatte i basisvirksomhet. 2001-2012. Valgte regioner
Region 
År (Ascending)
Pedagogiske ledere 
Antall 
Andel av ansatte (%) 
Landet200413 16027,0
Landet200514 67828,0
Landet200616 14728,1
Landet200718 17828,8
Landet200820 05329,4
Landet200921 94130,7
Landet201023 09431,5
Landet201124 33232,6
Landet201225 47333,5
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Antall pedagogiske ledere. 2004-2012
The chart showing Førskolelærer series.
  Andel pedagogiske ledere. 2004-2012. Prosent
The chart showing Førskolelærer series.

   
Tabell 2. Antall barn per pedagogisk leder. 2004-2012
Region 
År (Ascending)
Barn per pedagogisk leder 
Antall barn 
Barn alderskorrigert *) 
Landet200416,121,7
Landet200515,220,8
Landet200614,520,3
Landet200713,719,5
Landet200813,118,8
Landet200912,317,9
Landet201012,017,6
Landet201111,617,0
Landet201211,216,4
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Antall barn per pedagogisk leder. 2004-2012
The chart showing Førskolelærer series.
  Antall barn korrigert for alder *) per pedagogisk leder. 2004-2012
The chart showing Førskolelærer series.
     
     
Tabell 3. Pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning - og med annen pedagogisk utdanning. 2004-2012
Region 
År (Ascending)
Pedagogiske ledere i alt 
Med godkjent førskolelærerutdanning 
Med annen pedagogisk utdanning 
Antall 
Andel. Prosent 
Antall 
Andel. Prosent 
Landet200413 16011 85590,11 3059,9
Landet200514 67813 16189,71 51710,3
Landet200616 14714 06987,12 07812,9
Landet200718 17814 99182,53 18717,5
Landet200820 05316 56582,63 48817,4
Landet200921 94118 00382,13 93817,9
Landet201023 09419 16583,03 92917,0
Landet201124 33220 34183,63 99116,4
Landet201225 47321 51184,43 96215,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Andel pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning og annen pedagogisk utdanning. 2004-2012. Prosent
The chart showing Godkjent førskolelærer series, Annen utdanning series.
Antall pedagogiske ledere uten godkjent førskolelærerutdanning. 2004-2012
The chart showing Førskolelærer series.
  Antall pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning. 2004-2012
The chart showing Førskolelærer series.
   



Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS