BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Ansatte/Kompetanse  > Pedagogiske ledere
Kommunale og private barnehager > Din Region
Denne modulen belyser pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager.
Tabell 1 vise antall barn (alderskorrigert) per pedagogisk leder.
Se tabell 1 i sammenheng med Barnehagelovens forskrift om pedagogisk bemanning. Forskrift FOR-2005-12-16-1507
Tabell 2 viser antall ansatte pedagogiske ledere - fordelt på ledere med og uten godkjent utdanning som førskolelærer.
Pedledere uten godkjent førskolelærerutdanning kan ha annen pedagogisk utdanning - eller dispensasjon fra utdanningskravet.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerker finnes fra menyen i høyre spalte.
  Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
  Velg Fylke >>>      Velg Region  >>>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Barn per pedagogisk leder. Kommunale og private barnehager. Antall barn alderskorrigert. 2002-2012
Region 
År (Ascending)
Barn per pedleder 
Kommunale barnehager 
Private barnehager 
Landet200221,20,0
Landet200320,70,0
Landet200420,425,0
Landet200519,723,3
Landet200619,322,6
Landet200718,721,4
Landet200818,120,2
Landet200917,418,7
Landet201017,218,1
Landet201116,717,5
Landet201216,216,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Barn per pedagogisk leder. Kommunale og private barnehager. 2006-2012

The chart showing Kommunale series, Private series.
  Perspektiver
Barnehageloven har en forskrift som krever at det skal være "minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år".

I denne modulen ser vi på antall barn per pedagogisk leder - med alderskorrigering av barna. Dvs at hvert barn under tre år teller for 2. Dermed skal det være 14-18 alderskorrigerte barn per pedagogisk leder - dersom kravet i forskriften skal være innfridd.

På landsbasis var det 16,2 barn per per pedagogisk leder i de kommunale barnehagene i 2012 og 16,7 barn per pedleder i de private barnehagene.

Pedagogtettheten har økt kraftig siden midten av 2000-tallet - og sterkest i de private barnehagene. I 2004 hadde de private barnehagene 25,0 barn per pedleder, mens det var 20,4 barn per pedleder i de kommunale.
     
Tabell 2. Antall pedagogiske ledere - og andel med godkjent førskolelærerutdanning. Kommunale og privte barnehager. 2002-2012
Region 
År (Ascending)
Antall pedagogiske ledere i alt 
Pedledere med godkjent førskoleutdanning 
Andel pedledere med godkjent førskoleutdanning. Prosent 
Kommunale 
Private 
Kommunale 
Private 
Kommunale 
Private 
Landet20027 0784 1886 2403 63488,286,8
Landet20037 3284 5826 7484 14492,190,4
Landet20047 6385 1646 9204 60490,689,2
Landet20058 2066 1507 3545 50889,689,6
Landet20068 8876 9057 7585 98287,386,6
Landet20079 9637 9208 1826 55982,182,8
Landet200811 0098 8019 0957 26182,682,5
Landet200911 9079 9009 8498 03382,781,1
Landet201012 34210 65710 2848 79583,382,5
Landet201112 83911 41110 8129 45584,282,9
Landet201213 38612 00811 37610 06485,083,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Antall pedagogiske ledere. Kommunale og private barnehager. 2006-2012
The chart showing Kommunale series, Private series.

     
     
  Andel pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning. Kommunale og private barnehager. 2002-2012.
The chart showing Kommunale series, Private series.
     
     
     Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS