BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Ansatte/Kompetanse  > Pedagogisk kompetanse
Dispensasjon fra utdanningskrav > Din Region
Barnehageloven krever at styrere og pedagogiske ledere skal ha utdanning som førskolelærer eller tilsvarende pedagogisk utdanning.
I egen forskrift FOR-2005-12-16-1508 er det imidlertid gitt anledning til å gi dispensasjon fra dette kravet.
Denne modulen belyser omfanget av dispensasjonsordningen.
Modulen viser antall og andel ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet etter type barnehage.
Andelen med dispensasjon er regnet i forhold til alle ansatte som styrere eller pedagogiske ledere.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen i høyre spalte.
  Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
  Velg Fylke >>>      Velg Region  >>>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tab 1. Styrere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet. Antall og Andel. 2001-2012. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Alle barnehager 
Kommunale barnehager 
Private barnehager 
Antall 
Andel % 
Antall 
Andel % 
Antall 
Andel % 
Landet20011 0836,55666,851710,2
Landet20021 5288,98208,270810,3
Landet20031 3397,46786,76618,9
Landet20041 1456,05415,26047,4
Landet20051 2506,16425,86086,6
Landet20061 5346,98086,97267,2
Landet20072 45510,01 32410,21 13110,0
Landet20083 47312,91 80912,51 66413,6
Landet20093 72912,91 91912,41 81013,7
Landet20103 82812,81 95812,31 87013,5
Landet20114 06013,12 01012,32 05014,1
Landet20124 02512,51 99911,82 02613,4
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Antall styrere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet. Alle barnehager. 2001-2012
The chart showing Series 1 series.
     
På landsbasis hadde 4025 styrere og pedagogiske ledere dispensasjon fra utdanningskravet i 2012. Det utgjorde 12,5 prosent av alle styrere og pedagogiske ledere. Antallet md dispensasjon har økt sterkt siden midten av 2000-tallet. Andelen har imidlertid holdt seg rundt 13 prosent de siste årene. Andelen med dispensasjon er noe høyere i private enn i kommunale barnehager.   Andeler og utvikling for din region finner du ved å bruke valgboksene ovenfor.
     
Antall styrere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet. Kommunale og private barnehager. 2001-2012
The chart showing Kommunale series, Private series.
  Andel styrere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet. Kommunale og private barnehager. 2001-2012. Proaent
The chart showing Kommunale series, Private series.
  Andel styrere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet. Alle barnehager. 2001-2012. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS