BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Ansatte/Kompetanse  > Barnehageassistenter > Din Region
Denne modulen belyser ansatte assistenter i barnehagene, og assistentenes utdanningsbakgrunn og ansvarsspenn.
Tabell 1 viser antall ansatte assistenter - og assistenenes andel av samlet ansatte i basisvirksomhet. 
Tabell 2 viser antall barn per assistent - målt som faktisk antall og alderskorrigert.
Tabell 3 viser antall og andel assistenter med og uten pedagogisk utdanning.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerker finnes fra menyen i høyre spalte.
  Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
  Velg Fylke >>>      Velg Region  >>>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tab 1. Barnehageassistenter - antall og andel av ansatte i basisvirksomhet. 2004-2012
Region 
År (Ascending)
Barnehageassistenter 
Antall 
Andel av ansatte (%) 
Landet200429 68361,0
Landet200531 86760,7
Landet200635 08161,1
Landet200738 54261,0
Landet200841 29460,4
Landet200942 62859,6
Landet201043 50259,3
Landet201143 70958,5
Landet201243 77157,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Antall barnehageassistenter. 2004-2012
The chart showing Førskolelærer series.
  Andel barnehageassistenter. 2004-2012. Prosent
The chart showing Førskolelærer series.

   
Tabell 2. Antall barn per barnehageassistent. 2004-2012
Region 
År (Ascending)
Barn per barnehageassistent 
Antall barn 
Barn alderskorrigert *) 
Landet20047,29,6
Landet20057,09,6
Landet20066,79,3
Landet20076,59,2
Landet20086,39,1
Landet20096,39,2
Landet20106,49,3
Landet20116,59,5
Landet20126,59,5
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Antall barn per assistent. 2004-2012
The chart showing Førskolelærer series.
  Antall barn korrigert for alder *) per assistent. 2004-2012
The chart showing Førskolelærer series.
     
Tabell 3. Barnehageassistenter - med og uten pedagogisk utdanning. 2004-2012
Region 
År (Ascending)
Barnehage assistenter i alt 
Med pedagogisk utdanning 
Uten pedagogisk utdanning 
Antall 
Andel. Prosent 
Antall 
Andel. Prosent 
Landet200429 68300,029 683100,0
Landet200531 86700,031 867100,0
Landet200635 0816 69519,128 38680,9
Landet200738 5427 70720,030 83580,0
Landet200841 29410 25924,831 03575,2
Landet200942 62810 05923,632 56976,4
Landet201043 50210 51024,232 99275,8
Landet201143 70910 95225,132 75774,9
Landet201243 77111 73726,832 03473,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Andel barnehageassistenter med og uten pedagogisk utdanning. 2004-2012. Prosent
The chart showing Med ped-utdanning series, Uten ped-utdanning series.
Antall assistenter uten pedagogisk utdanning. 2004-2012
The chart showing Førskolelærer series.
  Antall assistenter med pedagogisk utdanning. 2004-2012
The chart showing Førskolelærer series.
   



Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS