BarnehageProfilen  ..... Regionale nøkkeltall for barnehagesektoren                                                                       Oppdateringer    Hjelp
Skip Navigation Links
Ansatte/Kompetanse  > Andel sysselsatt i barnehagesektoren > Din Region
Denne modulen viser hva barnehagene betyr for sysselsettingen i regionene.
Tabell 1 viser den samlede sysselsettingen i barnehagene og andelen det utgjør av den samlede sysselsettingen i regionene.
Tabell 2 viser sysselsettingen i de kommunale barnehagene - og andelen det utgjør av den samlede kommunale sysselsettingen.
Figurene viser utviklingen i andelen sysselsatt i barnehagene.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerker finnes fra menyen i høyre spalte.
  Skip Navigation Links
DinRegion
Benchmarking
.
.
.
     
  Velg Fylke >>>      Velg Region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tab 1. Barnehagenes andel av samlet sysselsetting i valgt region. 2001-2012
Region 
År (Ascending)
Sysselsetting i alt og i barnehager regionen 
Sysselsatte i alt 
Sysselsatte i barnehager 
Andel sysselsatt i barnehager. Prosent 
Landet20012 275 00053 6482,4
Landet20022 267 00055 6952,5
Landet20032 260 00058 2412,6
Landet20042 274 00060 2872,7
Landet20052 308 00064 5392,8
Landet20062 389 00069 6262,9
Landet20072 484 00076 0543,1
Landet20082 525 00081 4143,2
Landet20092 497 00084 8433,4
Landet20102 517 00087 3613,5
Landet20112 562 00088 7813,5
Landet20122 589 00091 1973,5
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Barnehagenes andel av samlet sysselsetting i valgt region. 2001-2012. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
Tab 2. Kommunale barnehagers andel av samlet kommunal sysselsetting. 2005-2012
Region 
År (Ascending)
Sysselsetting i kommunesektoren (utførte årsverk) 
I alt 
I kommunale barnehager 
Andel i kommunale barnehager. Prosent 
Landet2005274 70925 9339,4
Landet2006283 35427 8539,8
Landet2007294 69831 02410,5
Landet2008303 82233 62611,1
Landet2009307 40934 73611,3
Landet2010314 39236 03911,5
Landet2011322 77437 30311,6
Landet2012323 71537 48411,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: BarnehageProfilen
  Kommunale barnehagers andel av samlet kommunal sysselsetting i valgt region. 2006-2012. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
   Om BarnehageProfilen      Oppdateringer      Regionale inndelinger      Datagrunnlag      Hjelp

Regio AS